នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

ភូមិខ្មែរ JAVA សូមស្វាគមន៍

ស្វាគមន៍​មិត្ត​ទាំង​អស់គ្នា ដែល​បាន​ចូល​មក​កាន់​ប្លុក​ភូមិ​ខ្មែរ JAVA !!! សូម​ចូល​រួម​ពិភាក្សា ផ្តល់​មតិ​យោបល់​ផ្សេង​ៗ​ទាក់​ទង​នឹង​មេរៀន​ JAVA ជាមួយ​ ភូមិ​ខ្មែរ JAVA ។

ភូមិខ្មែរ JAVA បណ្ដុំ​ចំណេះដឹង

ភូមិ​ខ្មែរ JAVA នឹង​នាំ​មក​ជូន​នូវ​មេរៀន​ល្អ ទាក់​ទង​នឹង​ Programing ដែល​ចំណុច​សំខាន់​របស់​យើង​គឺ​មេរៀន​ JAVA តែម្ដង។

ភូមិខ្មែរ JAVA ចំណេះ​ដឹង​ក្នុង​បាត​ដៃ​របស់​អ្នក

ភូមិ​ខ្មែរ JAVA នាំ​មក​ជូន​នូវ​សៀរភៅ E-book ល្អ​ សម្រាប់​ចែក​ជូន​ឱ្យ​ទាញយក​ដោយ​សេរី ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​បន្ថែម​ដល់​មិត្ត​ទាំងអស់​គ្នា។

Wednesday, November 16, 2011

របៀបតំឡើង Java


  1. ត្រូវ Install JDK (Java Development Kit) មុនព្រោះវាជា Compiler សំរាប់ Java
  2. បន្ទាប់មកត្រូវ Install NetBeans ព្រោះវាជា File សំរាប់សរសេរ Code File NetBeans មាន ច្រើន Versions ដូចជា៖
*      JDK and NetBeans 6.8 សំរាប់ Version 6.8 នេះមានតែមួយ File ទេគឺ Programmer Java បានសរសេរ File JDK និង NetBeans បញ្ចូលគ្នាមកតែមួយ File
*      JDK and NetBeans 6.9 សំរាប់ Version 6.9 នេះមាន 2 Files ដាច់ពីគ្នា ចំពោះការតំឡើង វិញគឺត្រូវតំឡើង File JDK មុន បន្ទាប់មកទើបត្រូវតំឡើង File NetBeans 6.9 ជាក្រោយ (www.netbeans.org) Download last version free  

ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីអំពី Java


Q:        តើរៀន Java ដើម្បីអ្វី?
A:        រៀន Java ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី (Program)(www.sun.com)
Q:        ចុះរៀន C++ ដើម្បីអ្វី?
A:        រៀន C++ ដើម្បីបាន Concepts ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី។

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More