នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

បណ្ដុំ​ទាញយក


ល.រឈ្មោះសៀវភៅ គម្របសៀរភៅទំហំទាញយក
១២.៨ មេWupload
៥០.៧ មេWupload
Java Programming, 6th Edition
 
៥៧.៥ មេWupload
NetBeans IDE 7 Cookbook

៦០.៣ មេWupload
FileSonic

 មេទាញយក

 មេទាញយក

 មេទាញយក

 មេទាញយក

 មេទាញយក
១០

 មេទាញយក

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More