នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

Wednesday, November 16, 2011

របៀបតំឡើង Java


  1. ត្រូវ Install JDK (Java Development Kit) មុនព្រោះវាជា Compiler សំរាប់ Java
  2. បន្ទាប់មកត្រូវ Install NetBeans ព្រោះវាជា File សំរាប់សរសេរ Code File NetBeans មាន ច្រើន Versions ដូចជា៖
*      JDK and NetBeans 6.8 សំរាប់ Version 6.8 នេះមានតែមួយ File ទេគឺ Programmer Java បានសរសេរ File JDK និង NetBeans បញ្ចូលគ្នាមកតែមួយ File
*      JDK and NetBeans 6.9 សំរាប់ Version 6.9 នេះមាន 2 Files ដាច់ពីគ្នា ចំពោះការតំឡើង វិញគឺត្រូវតំឡើង File JDK មុន បន្ទាប់មកទើបត្រូវតំឡើង File NetBeans 6.9 ជាក្រោយ (www.netbeans.org) Download last version free  

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More